Praktiske oplysninger i forbindelse med ophold på Toftebo

Her kan du finde praktiske informationer omkring dit ophold

Få pjecen med praktiske informationer omkring dit ophold på Toftebo

Infotavler

Ved hovedindgangen finder du en elektroniske infotavle. På tavlen fremgår dagens menu samt hvilke aktiviteter, der er planlagte.

Telefon

Der kan ringes døgnet rundt til vores hovednummer: 7249 6050. Vi opfordrer til, at du selv medbringer mobiltelefon, så der kan ringes direkte til dig. Der er kun i særlige tilfælde mulighed for at benytte Toftebos telefon. 

Familie og venner

Vi anser dine familie/venner som et aktiv, og håber de vil bidrage til at gøre dit ophold så vellykket som muligt. Familie og venner er derfor meget velkommen til at henvende sig til personalet eller ledelsen, såfremt der måtte være spørgsmål.

Der er ingen faste besøgstider, vi henstiller dog til, at der er ro efter kl. 22.00.

Det er en fordel, hvis familie og venner kommer udenfor dine træningstider.

Dine familie og venner er velkommen til at tage en kop kaffe, te eller saft i spisestuen. Der er også mulighed for at spise med mod betaling. Dette skal meldes til køkkenpersonalet dagen før inden kl. 12.

Mad og Måltid

Der er fuld forplejning, som dækker morgenmad, frokost, aftensmad samt eftermiddagskaffe og kage.

Drikkevarer (kaffe, te, vand, juice, mælk) er inkluderet. Dagens ret fremgår altid af infotavlen.

Morgenmad kl. 08.00-09.30

Frokost kl. 12.00-12.45

Eftermiddags anretning kl. 14.00

Aftensmad kl. 18.00-19.00

Aftenkaffe ca. kl. 19.30

Diæt

Har du behov for specielle diæter under dit ophold, så skal du tale med din kontaktperson herom.

Køleskab

De fleste stuer har køleskab. Såfremt du bor på en stue uden køleskab, kan personalet være behjælpelige med opbevaring af varer, som du ønsker at få på køl.

Træning

På Toftebo indgår træning i alle de aktiviteter, der hører hverdagen til. Det er vigtigt at holde sig i gang, og i princippet kan alt være træning. At stå ud af sengen, personlig hygiejne, at komme i tøjet, at gå i cafeen.

Træning foregår ikke kun i trænings afsnittet, men eksempelvis også på din egen stue eller udendørs. Det betyder også, at den service, pleje og omsorg personalet giver, vil tage udgangspunkt i dine ressourcer så du kan være så selvhjulpen som muligt.

Såfremt du er på genoptræningsophold, tilbydes du træning i træningscentret på alle hverdage. Der er desuden mulighed for at få lagt en individuelt træningsplan, så du kan selvtræne i weekender og om aftenen.

Hjælpemidler

Du bedes medbringedine hjælpemidler herunder eksempelvis rollator, stok, inkontinenshjælpemidler mm. 

Læge

Du beholder din egen praktiserende læge under opholdet.

Medicin

Du medbringer din egen medicin. Personalet kan være behjælpelig med at administrere denne. Ny/ekstra medicin bestilles hos din egen læge.

Familie og venner er velkommen til at afhente denne på apoteket efter aftale med personalet, ellers kan medicinen bringes fra apoteket mod et gebyr.

Hospitalsindlæggelse

Bliver det nødvendigt med en hospitalsindlæggelse under dit ophold, og varer indlæggelsen mere end 48 timer, vil du blive udskrevet fra Toftebo.

Såfremt du efter indlæggelsen har behov for et nyt ophold, visiteres du på ny.

Du og dine familie/venner er ansvarlige for at tømme stuen.

Aktiviteter

Der er planlagte aktiviteter mandag, tirsdag, torsdag og fredag. Dagens aktivitet fremgår af vores infoskærm, som du finder ved hovedindgangen.

Udover de fastlagte aktiviteter i huset er der forskellige daglige gøremål. Det kan eksempelvis være vanding af blomster, og borddækning mm. Disse aktiviteter er du naturligvis velkommen til at deltage i.

Fødselsdag

Har du fødselsdag under dit ophold, kan du bestille lagkage i køkkenet mod betaling.

Bibliotek

Vi har et mindre udvalg af bøger, som du er velkommen til at låne under dit ophold.

Indkøb

Nærmeste dagligvarebutik er Rema1000. Dine familie og venner bedes, så vidt muligt, bistå dig med de ting, du har behov for. En dag om ugen kan vores aktivitetsmedarbejder være behjælpelig med små indkøb.

Husdyr

Det er ikke muligt at medbringe husdyr, men de må gerne komme på besøg. Hunde skal være i snor.

Præst

Der er gudstjeneste på Toftebo v/præst fra Esbønderup kirke. Du kan se på infotavlen, hvornår der er gudstjeneste. Derudover kan personalet være behjælpelig med kontakt til præst, såfremt du har behov herfor.

Fodterapeut

På tavlen ved hovedindgangen hænger opslag fra fodterapeuter, der kan tilbyde behandling på din stue.

Frisør

På tavlen ved hovedindgangen hænger opslag fra mobile frisører, der kan ordne dit hår under opholdet på Toftebo.

Tandlæge

Under opholdet beholder du din egen tandlæge eller omsorgstandplejen, hvis du er tilknyttet denne.

Toiletartikler

Du skal selv medbringe toiletartikler. Se huskelisten.

Internet

Der er trådløst internet. Du kan finde koder på informationstavlen, som hænger ved hovedindgangen.

Post

Du kan få tilsendt post ved at bede afsender skrive C/O Toftebo, Toftebovej 7b, 3230 Græsted.

Du er også velkommen til eksempelvis at omadressere aviser/blade til Toftebo under dit ophold.

Kørsel

Du og dine familie og venner skal i videst mulige omfang selv arrangere kørsel. Har du ikke familie og venner, der kan være behjælpelige, kan du spørge din kontaktperson.

Nøgle

Nøgle til stuen kan udleveres ved forespørgsel.

Penge og værdigenstande

Vi anbefaler, at du medbringer så få værdigenstande som muligt. Personalet kan ikke tage ansvar for opbevaring af disse.

Forsikring

Det er din almindelig indboforsikring, der gælder under dit ophold på Toftebo.

Rengøring

Din stue bliver rengjort 1 gang ugentligt.

Tøjvask

Tøjvask er inkluderet i opholdsbetalingen. Tøjet vaskes hos Berendsen, der afhenter og afleverer tøj. Ugedagen ses på infoskærmen. Alternativt kan dine familie/venner vaske for dig under opholdet.

Rygning

Rygning må kun foregå udendørs foran hovedindgangen.

Alkohol

Vi henstiller til at alkohol kun indtages i begrænset omfang. Rådfør dig med din kontaktperson, da der kan være særlige hensyn i forhold til din medicin, træning mv.

Huskeliste

  • Aktuel medicinliste og 7 store doseringsæsker.

  • Hjælpemidler (eks. støttestrømper, rollator, stok)

  • Tøj til ca. 10 dage. Behagelig tøj som ikke strammer og er relateret til årstiden.

  • Skridsikkert fodtøj, der sidder fast på fødderne, herunder velegnet fodtøj til at træne i.

  • Toiletsager (shampoo, kropssæbe, cremer, deodorant, tandbørste, tandpasta, neglesaks/fil/renser).

  • Sengetæppe/plaid.

  • Personlige ting som ur, bøger, blade evt. billeder. 

  • Evt. radio, TV (antenneledning og tv-boks)

  • Evt. mobiltelefon.