Indskrivning & udskrivning

Indskrivning

I løbet af de første par dage bliver der afholdt en indskrivningssamtale med dig og din kontaktperson. På mødet drøftes bl.a. plan for dit ophold, og vi taler om gensidige forventninger. Til denne samtale indhenter vi også helbredsmæssige oplysninger om dig, som har relevans for dit forløb. Er du på genoptræningsophold, vil der også være en terapeut tilstede ved samtalen. I samarbejde med dig sætter vi mål for opholdet, og der bliver lagt en genoptræningsplan.

Samtalen er derfor vigtig at få holdt i starten af dit forløb, og til denne samtale inviteres din familie som udgangspunkt ikke med til. Din familie er dog velkomne til selv at tage kontakt til Toftebo og planlægge et møde med dig og din kontaktperson, hvor I bliver informeret nærmere omkring forløbet.

Du vil blive tilknyttet en kontaktperson, som er ansat i plejen. Kontaktpersonen er den, som har størst kendskab til dig, dit forløb, dine ressourcer, behov og ønsker. Det er ikke nødvendigvis kontaktpersonen, som hjælper dig med pleje i dagligdagen.

Udskrivning

Når du udskrives, vil du blive tilbudt en udskrivnings samtale. Formålet med denne samtale er at afklare om dine forventninger til opholdet er blevet indfriet, samt din generelle oplevelse af opholdet på Toftebo.

På udskrivningsdagen skal stuen forlades kl. 11:00 og du/ familie/venner er selv ansvarlig for at tømme stuen.

Du er velkommen til at blive og spise frokost, såfremt du ønsker det.